หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > เกี่ยวกับ AMTEC

เกี่ยวกับ AMTEC

AMTEC ได้ทำการพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องไตเทียมเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น  ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมมือทำงานร่วมกับ บจก. ซูโจ แอมเทค (ประเทศจีน) และ บจก. ไทย แอมเทค เพื่อเป็นการสร้างตลาดที่ยอดเยี่ยม และประสบความสำเร็จในธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น 

วิสัยทัศน์ของเรา

​”To purity the future”

เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญสามประการคือ "น้ำ" "สิ่งแวดล้อม" และ "เวชบริบาล"

Businesses

Hemodialysis Field

การฟอกเลือด คืออะไร ?

การฟอกเลือดเป็นวิธีการบำบัดเลือดที่ใช้ทดแทนการทำงานของไตในกรณีที่ความบกพร่องของไตวายด้วยไตเทียม  ในสภาวะไตวายจะทำให้ของเสียในร่างกายจะไม่ได้รับการปล่อยอย่างเพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทิ้งมันด้วยการฟอกเลือดและทดแทนด้วยสารอาหารเสริม  ในหลายกรณีการฟอกเลือดด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงต่อวัน ,2 หรือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์

สารทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องฟอกไต

ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกไตเพื่อรับการฟอกไต  หลังการใช้งานจำเป็นต้องมีการล้างเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนออกจากเครื่องล้างไต

สำหรับการล้างเครื่องฟอกไต เราพัฒนาและผลิตสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องล้างไต

Central Sterilizing Supply Department (CSSD) Field

แผนก Supply Sterilizing Central (CSSD) คืออะไร ?

คือ แผนกที่เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานการตรวจและการรักษาที่โรงพยาบาลจะถูกล้างและฆ่าเชื้อเพื่อนำมาใช้ใหม่หลังจากการใช้งานเครื่องมือที่มีการปนเปื้อนด้วยเลือดและของเหลวในร่างกายการใช้เครื่องมือที่ปนเปื้อนดังกล่าว แผนก (CSSD) มีบทบาทสำคัญในการนำเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้อย่างปลอดภัย.

สารทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์

ในสถานพยาบาลมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลายสำหรับการรักษาและการใช้งานหลังจากใช้แล้วการล้างและการฆ่าเชื้อจะต้องใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่องมือสำหรับการล้างนี้เราพัฒนาและผลิตสารทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์