แอมเทค เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับเครื่องไตเทียม รายแรกๆในประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา
  ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องฟอกไต
  ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบอกฟอกไต
  ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องมือแพทย์
  ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ โรงงาน อุตสาหกรรม

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ OEM

ความไว้วางใจ,ระยะยาว,ผลประโยชน์ร่วมกัน