ผลิตภัณฑ์

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์

 
น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องไตเทียม การล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือด
<น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก>
แซนาไซด์ 

แซนาไซด์เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องไตเทียมโดยเฉพาะ น้้ายาประเภทนี้จะเหนือกว่าน้้ายาฆ่าเชื้อทั่วไปในด้านของความสามารถในการฆ่าเชื้อ การช้าระล้าง การฟอกสนิม และการยับยั้งแบคทีเรีย 

แซนาไซด์-อาร์ 7 

แซนาไซด์-อาร์ 7 เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาส้าหรับเครื่องไตเทียมและการล้าง อบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ

เราสามารถน้าเอาแซนาไซด์-อาร์ 7เพียงอย่างเดียวมาใช้แทนโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์และกรดอะซิติกส้าหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัว กรองเลือดได้ 

<น้ำยาฆ่าเชื้อแบบร้อนที่มีส่วนผสมของกรดซิตริก >
ซิตริกซ์-50เอช

ซิตริกซ์-50เอช เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกความเข้มข้นสูงซึ่งใช้ส้าหรับระบบการฆ่าเชื้อแบบจุ่มในน้้าร้อน

  ซิตริกซ์-50เอช สามารถน้าไปใช้งานด้วยอัตราการเจือจางที่มีค่าสูงและประหยัดมาก

ซิตริกซ์-30เอช 

ซิตริกซ์-30เอช เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกซึ่งใช้สา้หรบัระบบการฆ่าเชื้อ แบบจุ่มในน้้าร้อน  ซึ่งจะมีความสามารถในการชะล้างและการฆา่เชื้อที่เหนือกว่ากรดซิตริก 

ซิตริกซ์-แอลเอ 

ซิตริกซ์-แอลเอ เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกซึ่งใช้ส้าหรับระบบการฆ่าเชื้อ แบบจุ่มในน้้าร้อน  ซิตริกซ์-แอลเอ มีส่วนผสมหลักเป็นกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดแลคติก 

 
น้ำยาสำหรับล้างอบฆ่าเชื้อสำหรับตัวกรองเลือด
แซนาไซด์-อาร์8

แซนาไซด์-อาร์ 8 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ น้ำยาประเภทนี้จะเหนือกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปในด้านของความสามารถในการฆ่าเชื้อ การชำระล้าง และการยับยั้งแบคทีเรีย

เครื่องล้างอบฆ่าเชื้อสำหรับตัวกรองเลือด (Dr.Reuse)

คำสั่งการทำงาน   Self-check การทดสอบเครื่องก่อนใช้งาน, Cleaning การทำความสะอาด, TCV testing การตรวจวัดปริมาตร, Leak testing การตรวจวัดการรั่วซึม และ Disinfectant filling การเติมน้ำยาเพื่ออบฆ่าเชื้อตัวกรอง

น้ำหนัก:   25 กิโลกรัม

คุณสมบัติและประโยชน์ 

                                       

‣ หน้าจอสัมผัส                                       

‣ใช้งานได้กับตัวกรองทุกชนิด           

‣ มีการแจ้งเตือนและแสดงผลที่หน้าจอ                                          

‣ ประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

‣ เวลาในการทำงาน ประมาณ 7-9 นาที

‣ ง่ายต่อการบำรุงรักษา                                         

ข้อกำหนดการปฏิบัติการ

 
สารชะล้างส้าหรับเครื่องมือทางการแพทย์
กล้องส่องแบบโค้งงอได้ 
ท็อปไซม์

ท็อปไซม์เป็นสารชะล้างที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์หลายชนิดซึ่งเหมาะต่อการทำความสะอาดด้วยมือเป็นอย่างยิ่ง มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ป้องกันการสะสมของกากโปรตีน กำจัดไบโอฟิล์มได้ สามารถใช้กับวัสดุได้หลายประเภทเนื่องจากมีค่า pH เป็นกลาง

ท็อปไซม์ เอ็มเอ

ท็อปไซม์ เอ็มเอ เป็นสารชะล้างแบบเอนไซม์/เป็นด่างเล็กน้อย มีความสามารถในการชะล้างที่ดีเยี่ยมเนื่องจากความเป็นด่าง  สามารถใช้งานได้หลายประเภทมีอัตราการกัดกร่อนต่ำ

ใช้ได้กับเครื่องล้างทุกชนิดและการล้างด้วยมือ

ท็อปไซม์ อีเอ็กซ์

ท็อปไซม์ อีเอ็กซ์ เป็นน้ำยามัลติเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพการชะล้างสูง ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป  ส่วนผสมที่ใช้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีฟองน้อย และ มีคุณสมบัติเป็นกลาง

 
น้ำยาสำหรับอุปกรณ์โรงงาน
แซนาไซด์

แซนาไซด์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก

กรดเปอร์อะซิติกใช้ในโรงงานอาหารซึ่งถูกใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดและเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ

แซนาไซด์-อาร์ 7

แซนาไซด์-อาร์ 7 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ

เราสามารถนำเอาแซนาไซด์-อาร์ 7เพียงอย่างเดียวมาใช้แทนโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์และกรดอะซิติกสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดได้ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
<สเปรย์ก่อนทำความสะอาด>
เพียวเซฟ เอ็ม

เพียวเซฟ เอ็ม เป็นสเปรย์ที่ใช้พ่นก่อนทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังการใช้งานในห้องผ่าตัด ป้องกันการกัดกร่อนจนเป็นโพรงในเครื่องมือที่ทำจากเหล็กสแตนเลสอันเนื่องมาจากสารละลายเกลือที่ตกค้าง ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนเครื่องมือระหว่างที่มีการใช้งาน ป้องกันการแห้งตัวของเศษที่เกิดจากการผ่าตัดโดยการทำให้เครื่องมือเปียกอยู่ตลอดเวลา

ขวด  500 มล. x 12

แกลลอน    10 ลิตร

<น้ำมันหล่อลื่น>
ไฟนอล อิน โอดับบลิว

น้ำมันหล่อลื่นกันสนิมไฟนอล อิน โอดับบลิวเป็นสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาด ไม่จำเป็นต้องมีการล้างหลังจากที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น/กันสนิม

ไฟนอล อิน โอดับบลิวเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ปลอดภัยและกันสนิมได้เป็นอย่างดีและมีการทำงานที่ยอดเยี่ยม

แกลลอน    5 ลิตร

<ตัววัดการทำความสะอาด>

ชุดดำเนินการเริ่มแรก  จาน 20 ชุด

                                  + ที่จับ 1 ชุด

ชุดดำเนินการซ้ำ         จาน 24 ชุด

อีวิท ทีทีดีเอฟ อีวิท เอสพี

การใช้ตัววัด (ประเมิน) การทำความสะอาดเป็นวิธีการที่สะดวกในการตรวจสอบสภาพการทำงานปกติทางอ้อม (ตรวจหาสัญญาณของความผิดปกติ) ของเครื่องล้าง-ฆ่าเชื้อ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
อีวิท ทีทีดีเอฟ เป็นตัววัดการทำความสะอาดซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ซึ่งจะช่วยประเมินความสะอาดได้อย่างถูกต้อง

อีวิท เอสพี เป็นตัววัดการทำความสะอาดแบบใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจหาปัญหาในการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อแบบล้างและประหยัดค่าใช้จ่าย

บรรจุภัณฑ์     100 จาน x 2

 

ที่จับ              (ขายแยกกัน)

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ OEM

ความไว้วางใจ,ระยะยาว,ผลประโยชน์ร่วมกัน