ผลทดสอบการล้างทำความสะอาด

8-Jun-2020

การทดสอบ
น้ำยาล้างทำความสะอาด : Topzyme (AMTEC) , น้ำยาทำความสะอาด  A

ตัวชี้วัดการล้างทำความสะอาด : แผ่น TOSI

 

เงื่อนไขการทดสอบ

การเจือจางน้ำยาทำความสะอาด : 0.5% กับ น้ำ RO

อุณหภูมิ : ตั้งค่าอุณหภูมิที่ 26 ℃ และ 45 ℃

เวลา : 30 นาที

 

ผลการทดสอบ 

ผลสรุป

น้ำยา Topzyme ทำความสะอาดได้เหนือกว่า น้ำยาทำความสะอาด A  ที่อุณหภูมิ 45℃

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload