ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก ถึงแม้จะเริ่มมีวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสที่จะกระจายเข้าสู่ร่างกายได้            แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสารฆ่าเชื้อที่สำคัญ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อได้เมื่อนำมาเจือจางแล้วต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70%

โครงสร้างเคมี ของEthanolหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัส

ข้อแตกต่างระหว่างแอลกอฮอล์แบบเจลกับแบบสเปรย์

แบบเจลแบบสเปรย์
 แบบเจลแบบสเปรย์
การใช้งานแบบสัมผัสผิวหนังเทหรือหยดลงบนฝ่ามือ แล้วถูฝ่ามือให้แห้งฉีดหรือพ่นไปบนมือแล้วถูฝ่ามือให้แห้ง
การใช้งานบนอุปกรณ์ไม่เหมาะสมฉีดหรือพ่นไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง
ความสามารถในการระเหยระเหยช้าระเหยเร็ว
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ที่ความเข้มข้น 70%สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ที่ความเข้มข้น 70%
ราคามีราคาสูงกว่า เนื่องจากมีสารเคมีอื่นๆเป็นองค์ประกอบราคาไม่แพง เนื่องจากมีสารเคมีอื่นๆประกอบอยู่ค่อนข้างน้อย

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าแอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลและสเปรย์นั้น มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้แอลกอฮอล์แบบไหนให้เหมาะสมต่อการใช้งานและตามความสะดวกสบาย