น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอุปโภคและบริโภคในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้า ล้างจาน ประกอบอาหาร ทำการเกษตร ประมงจนกระทั่งดื่มกิน

ความหมายของน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง

  • น้ำอ่อน (Soft water) คือน้ำในสภาพปกติทั่วไป มีแคลเซียม(Ca2+)และแมกนีเซียม(Mg2+) เจือปนอยู่ในน้ำปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50มิลลิกรัม/ลิตร เช่นน้ำฝน น้ำกลั่น
  • น้ำกระด้าง (Hard water) คือน้ำที่มีมีแคลเซียม(Ca2+)และแมกนีเซียม(Mg2+) ปนอยู่ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม/ลิตรขึ้นไป

สาเหตุที่เกิดน้ำกระด้าง เนื่องมาจากเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นผิวหน้าดิน แล้วรวมตัวกับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) ซึ่งเป็นกรดอ่อน เมื่อไหลซึมไปสัมผัสกับชั้นหินที่เป็นด่าง โดยเฉพาะชั้นหินปูนซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) เป็นองค์ประกอบหลัก จะละลายหินปูนมากับน้ำทำให้มีปริมาณ Ca2+ และ Mg2+ มากขึ้น ส่งผลให้ความกระด้างของน้ำเพิ่มขึ้น น้ำกระด้างเป็นตัวทำให้การฟอกสบู่ยาก ไม่เกิดฟอง ทำให้เกิดตะกรันในกาต้มน้ำ สิ้นเปลืองพลังงาน และยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่ว

วิธีแก้ปัญหาน้ำกระด้าง

  1. การต้มให้เดือด โดยความร้อนจะทำให้ความกระด้างตกตะกอนกลายเป็นหินปูน
  2. ใช้ปูนขาวและโซดาแอชเติมเพื่อให้ตกตะกอน
  3. ใช้สารส้มเป็นสารช่วยตกตะกอน เพื่อเร่งปฏิกิริยาในการตกตะกอน
  4. ใช้สารจับโลหะ เช่นEDTA