น้ำหอม(Perfume) เป็นสารละลายที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย สารให้กลิ่นหอม แอลกอฮอล์ น้ำ ที่ได้จากธรรมชาติและการสังเคราะห์ขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อการดับกลิ่น หรือสร้างบรรยากาศ

องค์ประกอบของน้ำหอม

น้ำหอมประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ

  1. Top notes คือกลิ่นแรกสุดที่เราสัมผัสหรือได้กลิ่นเมื่อเราสูดดม มีอายุความหอมที่สั้นที่สุดในบรรดา 3 องค์ประกอบของน้ำหอม
  2. Middle notes ถือเป็นหัวใจหลักของน้ำหอม โดยจะเป็นกลิ่นที่ตามมาจากTop notesเมื่อสูดดม เป็นโน้ตที่บ่งบอกถึงลักษณะของน้ำหอม กลิ่นค่อนข้างจะชัดเจนและอยู่ได้นานหลังจากฉีด
  3. Base notes เป็นโน้ตที่อยู่ชั้นล่างสุดตามลำดับของพีระมิดน้ำหอม มีหน้าที่ช่วยให้กลิ่นติดทนนานและช่วยBalanceกลิ่นของน้ำหอมให้สมบูรณ์
ภาพแสดงพีระมิดน้ำหอมและตัวอย่างแนวกลิ่น โดยเรียงลำดับตั้งแต่ชั้นTop note, Middle noteและBase noteตามลำดับ

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งน้ำหอมออกตามแนวกลิ่นได้ดังนี้

  • Floral เป็นกลิ่นดอกไม้
  • Fruity เป็นกลิ่นของผลไม้ รวมทั้งกลิ่นของพืชตระกูลส้ม (citrus)
  • Green เป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นของทุ่งหญ้าและใบไม้สีเขียว
  • Herbaceous เป็นกลิ่นของสมุนไพรหอมหลากหลายชนิด
  • Woody เป็นกลิ่นไอธรรมชาติและแมกไม้นานาพรรณ