ปัจจุบันอัตราการเกิดของขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวันเฉลี่ย1.15กก/คน/วัน(รายงานสถาณการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปีพ.ศ.2561 กรมควบคุมมลพิษ) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนการเพิ่มขึ้นของประชากรและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอ 9 ไอเดียการรีไซเคิลวัสดุง่ายๆ รอบตัวเรา เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนี้

1.กล่องใส่เครื่องเขียน จากแผ่นดิส

2.แจกันใส่ต้นไม้ ดอกไม้ จากขวดพลาสติก

3.ผ้ากันเปื้อน จากเสื้อผ้าเก่า

4.ที่แขวนสารพัดประโยชน์ จากฝาหม้อ

5.กระถางต้นไม้ จากกระป๋องนม

6.ที่เสียบเก็บมีด จากหนังสือ

7.กระถางต้นไม้ จากรองเท้า

8.ที่ตักผง จากขวดแกลลอนใส่นม

9.เก้าอี้นั่ง จากกระดาษหนังสือพิมพ์

จากตัวอย่างไอเดียรีไซเคิลที่เรานำเสนอแล้ว ก็ยังมีวิธีรีไซเคิลขยะอีกมากมายให้ทุกคนได้ลองประดิษฐ์ ซึ่งสามารถค้นหาได้บนอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและลดการก่อให้เกิดสถาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน