ความหมายของน้ำมันหอมระเหย และ น้ำหอม

น้ำมันหอมระเหย(Essential oil) คือ น้ำมันที่ได้จากพืชที่มาจากธรรมชาติโดยตรง ผ่านกระบวนการสกัดด้วยความร้อนหรือไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

น้ำหอม(Perfume) คือ กลิ่นที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้ปรุงแต่งด้วยกระบวนการทางเคมี หากสูดดมในระยะยาวอาจมีผลต่อสุขภาพได้

           ข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันหอมระเหย กับ น้ำหอม

น้ำมันหอมระเหย(Essential oil)น้ำหอม(Perfume)
ราคา1,000 – 100,000 บาท/กก1,000 – 5,000 บาท/กก
แหล่งที่มาจากส่วนต่างๆของพืช เช่น เปลือก ดอก ใบ ผลสังเคราะห์จากเคมี
ลักษณะของกลิ่นกลิ่นหอมที่ได้จากธรรมชาติกลิ่นหอมที่ได้จากการปรุงแต่งโดยเคมี
ผลต่อร่างกายไม่มีสารตกค้าง หากใช้ปริมาณที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้
ผลทางจิตบำบัดช่วยให้ผ่อนคลายตามกลิ่นของธรรมชาติไม่สามารถช่วยผ่อนคลายได้