ความหมายและสีของถังขยะ

  • ถังขยะสีเขียว สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เป็นขยะที่ย่อยสลายในระยะเวลาที่รวดเร็ว สามารถนำไปทำปุ๋ยหรือ น้ำหมักจุลินทรีย์ได้ โดยสัญลักษณ์ของถังจะเป็น ”สามเหลี่ยมมีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง”
  • ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับทิ้งขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่เหมาะต่อการนำไปรีไซเคิล มีสัญลักษณ์เป็นรูป ”คนกำลังทิ้งขยะลงในถังขยะ”
  • ถังขยะสีเหลือง สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาแปรรูปแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยจะมีสัญลักษณ์เป็น”ลูกศรหมุนวนกันเป็นรูปสามเหลี่ยม”
  • ถังขยะสีแดง สำหรับทิ้งขยะอันตราย เป็นขยะที่ที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนประกอบอยู่ จำเป็นต้องมีการกำจัดที่ถูกต้อง สัญลักษณ์จะเป็น “รูปลูกศรชี้ลงและหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน

ถังสีเขียว สำหรับทิ้งขยะเปียกเช่น ผัก ผลไม้หรือเศษอาหาร

ถังขยะสีแดง สำหรับทิ้งขยะอันตรายเช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องเคมี หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับทิ้งขยะทั่วไปเช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม กระดาษชำระ

ถังขยะสีเหลือง สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลเช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม

สำหรับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว สามารถทิ้งใส่ถุงมัด แล้วนำไปทิ้งถังขยะสีแดง