ทราบหรือไม่ ว่าแค่ต้นไม้เพียง 1 ต้น สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศได้มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์หรือการผลิตออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจ

ประโยชน์จากต้นไม้

  1. ดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9-15 กก./ปี โดยคิดเฉลี่ยต่อ1ต้น ซึ่งถือว่าเป็นการดูดซับได้ปริมาณที่มาก หากยิ่งปลูกหลายๆต้นก็จะยิ่งดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นอีก
  1. Tดักจับฝุ่นในอากาศได้ 1.4 กก/ปี ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นจากการก่อสร้าง จากควันรถบนถนน เมื่อลอยไปในอากาศจะลอยไปติดที่ผิวใบไม้ พอฝนตกน้ำก็จะชะล้างให้ฝุ่นล่วงลงดินและย่อยสลายต่อไป
  1. ดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิรอบบ้านลงได้ 3-5 oC สำหรับต้นไม้ที่มีความสูงจะสามารถช่วยบังแดดและให้ร่มเงา นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้บ้านรู้สึกเย็นขึ้น
  2. สามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนให้มนุษย์ได้ 2 คนต่อปี โดยต้นไม้เพียง 1 ต้นสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ถึง 200,000 – 250,000 ลิตร/ปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการออกซิเจนของมนุษย์ถึง 2 คน/ปี

เมื่อได้ทราบประโยชน์ของต้นไม้แล้ว เราทุกคนควรช่วยกันปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของเราและคนรุ่นต่อๆไป