อัลเฟรช | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

อัลเฟรช

Detergent for Medical Instruments, Flexible Endoscopes

  • น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์ และ กล้องเอ็นโดสโคป
  • เป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ที่มีค่าPHเป็นด่าง
  • ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องมืออลูมิเนียม
  • สารชะล้างที่ยอดเยี่ยมในการช่วยขจัดคราบโปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะกับการทำความสะอาดกับเครื่องที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันโรคพรีออน

วิธีการใช้ อัตราการเจือจาง,ปริมาณการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Washer-disinfector 2.5-5ml/L *50-90℃
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุ 5L / 200L