อีวิท ทีทีดีเอฟ อีวิท เอสพี | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีวิท ทีทีดีเอฟ อีวิท เอสพี

ตัววัดการทำความสะอาด

การใช้ตัววัด (ประเมิน) การทำความสะอาดเป็นวิธีการที่สะดวกในการตรวจสอบสภาพการทำงานปกติทางอ้อม (ตรวจหาสัญญาณของความผิดปกติ) ของเครื่องล้าง-ฆ่าเชื้อ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อีวิท ทีทีดีเอฟ เป็นตัววัดการทำความสะอาดซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ซึ่งจะช่วยประเมินความสะอาดได้อย่างถูกต้อง

อีวิท เอสพี เป็นตัววัดการทำความสะอาดแบบใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจหาปัญหาในการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อแบบล้างและประหยัดค่าใช้จ่าย