ไฟนอล อิน โอดับบลิว | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ไฟนอล อิน โอดับบลิว

น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นกันสนิมไฟนอล อิน โอดับบลิวเป็นสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาด ไม่จำเป็นต้องมีการล้างหลังจากที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น/กันสนิม 

ไฟนอล อิน โอดับบลิวเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ปลอดภัยและกันสนิมได้เป็นอย่างดีและมีการทำงานที่ยอดเยี่ยม

 

Final in OW คือ สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์.
เนื่องจากหลังการใช้สารหล่อลื่น หรือ การใช้สารป้องกันสนิม ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการล้างทำความสะอาด ดังนั้นส่วนผสมจะติดอยู่กับเครื่องมือ.
ในขณะเดียวกันสารล่อลื่นป้องกันการเกิดสนิมต้องมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากร่างกายจะสัมผัสกับสารโดยตรงจากการใช้อุปกรณ์เครื่องเมือแพทย์ หลังจากกระบวนการอบและนึ่งเครื่องมือ.

Final In OW ปลอดภัย และ เป็นสารหล่อลื่นป้องกันการเกิดสนิมที่มาพร้อมกับการทำหน้าที่ที่ดีเยี่ยม

คุณลักษณะทั่วไป/ บรรจุภัณฑ์
ส่วนประกอบหลัก Liquid Paraffin, Emulsifier, Ethanol
pH 6.7 (สารละลายในคลัง)
6.0 (0.5% สารเจือจางที่อุณหภูมิ 25 องศา)
บรรจุภัณฑ์ 5 ลิตร, 20 ลิตร, 30 ลิตร
ข้อแนะนำการใช้
เครื่องล้างทำควาสะอาด 0.3-0.7 %
อ่าง Ultrasonic 0.3-0.7 %
การแช่ 0.3-2.0 %