ปรัชญา การจัดการ | Thai Amtec Co., Ltd.

AMTEC ถูกก่อตั้งเพื่อเป็นบริษัทที่พัฒนาและโรงงานผลิตน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 และนับตั้งแต่นั้น AMTEC ก็ยังคงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา การจัดการ

วิสัยทัศน์ของเรา

เราได้กำหนดเป้าหมายในการเป็น บริษัท วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการที่ต่อสู้กับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายธุรกิจ

 1. ให้บริการลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ตามลำดับความสำคัญสูงสุดของเรากับทุกโอกาสที่เราได้รับ

 2. รักษาจิตวิญญาณแห่งพรมแดนที่เริ่มต้นจากการค้นหาและต้อนรับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 3. ทรัพยากรโดยตรงเพื่อการวิจัยและพัฒนาในฐานะผู้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ

 4. คอยแรงบันดาลใจและตั้งใจให้เราสามารถเลือกอนาคตของเรา

 5. ปฏิบัติตามกฎ 20 ข้อในหลักจรรยาบรรณองค์กรของเรา

กฎในการปฏิบัติงานของบริษัท ไทยแอมเทค 10 ข้อ

 1. 1. รู้จักทักทายอย่างร่าเริง แจ่มใส!
 2. 2. รักษาเวลา (มาก่อนเวลา 5 นาที)!
 3. 3. รักษากฎ เวลานัดหมาย และกำหนดส่งงาน!
 4. 4. ต้องรู้จักแจ้ง ติดต่อ และปรึกษาหารือ!
 5. 5. จงเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ!
 6. 6. ทำงานอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว!
 7. 7. ลองท้าทายดู ถ้าทำไม่ได้ ก็ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น!
 8. 8. คิดถึงความรู้สึกของลูกค้า!
 9. 9. ต้องรู้จักคำนึงถึงความรู้สึกของพนักงาน ครอบครัว และลูกค้า!
 10. 10. มีความภาคภูมิใจในการทำงาน!

กฎในการปฏิบัติงานของบริษัท ไทยแอมเทค 10 ข้อ PART 2

 1. 1. สร้างฐานลูกค้าของบริษัท ไทยแอมเทค!
 2. 2. แปลว่า สถานที่จริง หรือหน้างานจริงนั่นเอง!
  แปลว่าของจริง หมายถึง สิ่งของจริง!
  แปลว่า ความจริง, เรื่องจริง!
 3. 3. สร้างชัยชนะ!
 4. 4. ต้องรู้จักทำงานให้เป็นมืออาชีพ!
 5. 5. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย!
 6. 6. ตั้งเป้าหมายให้เป็นคนที่น่าเคารพและน่าเชื่อถือ!
 7. 7. ก่อนที่จะหาข้อแก้ตัว ให้คิดหาทางที่พอจะแก้ไขได้ก่อน!
 8. 8. อย่าลืมการขอบคุณ!
 9. 9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน!
 10. 10. ทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่อเจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง!

การควบคุมคุณภาพ

ISO13485(2016) / ISO9001(2015)