น้ำหอมถือเป็นเครื่องสำอางอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มกลิ่น ดับกลิ่น หรือให้มีกลิ่นที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะใช้กับมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของ ตามต้องการ

ทราบหรือไม่ว่านอกจากน้ำหอมที่มีหน้าที่ให้กลิ่นแล้ว ยังมีน้ำหอมอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาปรุงอาหารหรือ เครื่องดื่มเพื่อให้รสชาติสามารถรับประทานได้ เราเรียกน้ำหอมชนิดนั้นว่า “Flavor”

                “Flavor”

Flavor คือ วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ช่วยปรับปรุง กลิ่น รส ของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น

สามารถแบ่ง Flavor ออกเป็น 3 ชนิดคือ

  1. กลิ่นรสที่ได้จากธรรมชาติ(Natural flavoring) หมายถึง วัตถุปรุงแต่งที่ได้จากพืช โดยผ่านกระบวนการ อบ บด  ยกตัวเช่น ชา กาแฟ โกโก้ เครื่องเทศ พริกไทย ขมิ้น เป็นต้น
  2. กลิ่นรสที่ได้จากการเลียนแบบธรรมชาติ(Natural identical flavoring) คือ วัตถุปรุงรสที่ได้จากวิธีการทางเคมีหรือสังเคราะห์ขึ้นเพื่อเลียนแบบกลิ่นรสธรรมชาติ จะมีลักษณะคล้ายกับกลิ่นรสที่ได้จากธรรมชาติ เช่นน้ำมันหอมระเหย
  3. กลิ่นรสสังเคราะห์ (Artificial flavoring) หมายถึง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้จากวัตถุที่ยังไม่เคยพบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปกติมนุษย์ใช้บริโภค รวมไปถึงกลิ่นรสสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของกลิ่นที่ได้จากธรรมชาติหรือกลิ่นรสเลียนแบบรสธรรมชาติผสมอยู่ด้วย เช่น เอทิลบิวทิเรต กลิ่นคล้าย สับปะรด, ไอโซเอมิลแอซีเตต กลิ่นคล้าย กล้วยหอม, ไอโซเอมิลแอซีเตต กลิ่นคล้าย ลูกแพร์