ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตามท้องตลาดจะแบ่งทั่วไปหลักๆได้ 2 ประเภทคือ แบบไม่มีฟองถึงมีฟองน้อยและแบบมีฟอง ซึ่งน้ำยาทั้งสองประเภทนี้ล้วนแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือ การขจัดคราบที่ปนเปื้อนบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ให้สะอาดและปลอดภัย

  1. แบบมีฟองน้อย-ไม่มีฟอง(Low-No foam)

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์แบบมีฟองน้อย-ไม่มีฟองนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ฟองในปริมาณที่น้อยมากๆจนถึงไม่มีฟองเมื่อได้รับการผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนด โดยส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครื่องล้างแบบอัตโนมัติ(auto washer machine) หรือเครื่องอัลตราโซนิค(Ultrasonic)เนื่องจากไม่ต้องการให้ฟองมารบกวนการทำงานของเครื่อง ซึ่งการใช้งานค่อนข้างจะสะดวก ไม่เลอะเทอะ

2. แบบมีฟอง(Foaming)

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์แบบมีฟอง จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดฟองเมื่อผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ โดยส่วนใหญ่การใช้งานจะเหมาะสำหรับการล้างด้วยมือ(Manual) เพราะเมื่อทำการล้างก็จะเกิดฟองและปริมาณฟองก็จะเพิ่มขึ้นตามแรงขัดถู ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยเครื่องล้าง ในแง่ของการล้างค่อนข้างจะสะอาดกว่าเนื่องจากทำความสะอาดด้วยคน จึงทำให้สามารถมองเห็นจุดที่สกปรกได้ดีกว่าแบบเครื่องล้างอัตโนมัติ

เปรียบเทียบสูตรมีฟองน้อย-ไม่มีฟอง vs ไม่มีฟอง

 มีฟองน้อย-ไม่มีฟองมีฟอง
การใช้งานเหมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ(auto washer machine)แลเครื่องอัลตราโซนิค(Ultrasonic)เหมาะสำหรับการล้างด้วยมือ(Manual)
ความสะอาดสามารถขจัดคราบได้ดี แต่อาจมีบางจุดที่เครื่องล้างอัตโนมัติทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงสามารถขจัดคราบได้ดีมาก เพราะสามารถเห็นคราบสกปรกได้ด้วยผู้ล้างเอง
ความสะดวกต่อการใช้งานสะดวกสบายต่อการใช้งาน เติมผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดแล้วทำการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติผู้ใช้ต้องเตรียมน้ำยาและน้ำผสมเอง และต้องทำการล้าง อบด้วยตนเอง
ความรวดเร็วขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้บนเครื่องล้างขึ้นอยู่กับผู้ล้างว่ามีความชำนาญเพียงใด

จากตารางเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั้งแบบฟองน้อย-ไม่มีฟองและแบบมีฟอง ซึ่งทั้งสองประเภทมีทั้งข้อดีแตกต่างกันไป แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะเลือกแบบไหนมาใช้งานและเหมาะสม