เชื้อโรค คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีขนาดอนุภาคที่เล็กตั้งแต่ 0.2-1.5 ไมครอน สามารถพบได้ทั่วไปเช่น บนดิน น้ำ พืช อาหาร กระทั่งอากาศที่เราหายใจ เชื้อโรคส่วนใหญ่เมื่อพบสภาวะ(Condition)ที่เหมาะสม จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเกิดการรวมกลุ่มกัน
                เชื้อโรคที่พบโดยทั่วไปนั้น จะมีทั้งแบบที่มีประโยชน์และที่ก่อให้เกิดโรค เช่นเชื้อ Lactobacillus ssp.ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในนมเปรี้ยวหรือที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวในการผลิตแหนม เชื้อ Saccharomyces cerevisiae ใช้ในผลิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพิษที่ถูกสกัดที่ได้จากเชื้อ Clostridium botulinum หรือชื่อทางการค้าก็คือ Botox ก็มีการนำมาใช้ในด้านเสริมความงาม เป็นต้น

รูปภาพ. แสดงตัวอย่างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีเชื้อร้ายอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเชื้อที่เรียกว่า “เชื้อก่อโรค”(Pathogen) เชื้อก่อโรคส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อที่ให้โทษต่อสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่(Host cell) กล่าวคือเมื่อเชื้อได้เข้าสู่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น มนุษย์หรือสัตว์ มันจะทำการดึงเอาอาหารหรือพลังงานจากสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อดำรงชีพ หลังจากที่ได้รับพลังงานแล้วก็จะการขับของเสียที่เป็นพิษหรือส่งต่อDNAเพื่อการขยายพันธ์หรือตัวเชื้อโรคเองที่เป็นพิษสู่สิ่งมีชีวิตที่อาศัย ซึ่งจะทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอ่อนแอลง หากร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานที่ดีก็จะสามารถต่อต้านได้ หากร่างกายอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันต่ำก็จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือเสียชีวิตลงได้

โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในแหล่งที่สามารถพบเชื้อที่ก่อโรคและเป็นอันตรายมากมายหลายสายพันธ์ ไม่ว่าจะมาจากผู้ป่วยเองโดยผ่านของเหลวเช่นเลือด สารคัดหลั่ง เสมหะ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ต่างๆให้สะอาดและปราศจากเชื้ออยู่โรคเสมอ

บริษัท ไทย แอมเทค จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์พร้อมฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน