การทดสอบ

น้ำยาล้างทำความสะอาด : Topzyme (AMTEC) , น้ำยาทำความสะอาด A
ตัวชี้วัดการล้างทำความสะอาด :TOSI

เงื่อนไขการทดสอบ

การเจือจางน้ำยาทำความสะอาด : 0.5% กับ น้ำ RO
อุณหภูมิ : ตั้งค่าอุณหภูมิที่ 26℃ และ 45℃
เวลา : 30 นาที

ผลการทดสอบ

ผลสรุป

น้ำยา Topzyme ทำความสะอาดได้เหนือกว่า น้ำยาทำความสะอาด A ที่อุณหภูมิ 45℃