เอนไซม์

เอนไซม์คืออะไร ?

เอนไซม์คือ โปรตีนประเภทหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อจุลินทรีย์ พืช สัตว์และในมนุษย์ โดยหน้าที่หลักของ Enzyme ก็คือ การเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ซึ่งก็คือการเร่งการสลายตัว การย่อยสลายทางกระบวนการชีวภาพและยังช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีได้ดีอีกด้วย


Fig. ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างเอนไซม์แต่ละชนิด

เอนไซม์หลากหลายชนิดถูกนำมาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นการนำเอนไซม์มาช่วยในการสังเคราะห์ยาปฏิชีวนะหรือวัคซีน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือคราบไขมันบนเสื้อผ้า หรือการนำมาใช้ในอุสาหกรรมอาหารเช่นนำมาหมักเนื้อเพื่อให้เกิดความนุ่ม เป็นต้น

Fig. ภาพแสดงการนำเอนไซม์ไปใช้ในอุตสาหกรรม


กระบวนการทำงานของเอนไซม์

  1. โมเลกุลของเอนไซม์จะทำหน้าที่ไปจับกับโมเลกุลของสารตั้งต้นที่เรียกว่าSubstrate โดยจะจับบริเวณActive site ของเอนไซม์
  2. จากนั้นเอนไซม์และSubstrateจะจับตัวกันกลายเป็น Enzyme substrate complex.
  3. เอนไซม์จะทำปฏิกิริยาย่อยหรือสลายโมเลกุลของSubstrate กลายเป็นProduct
  4. หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว Product ก็จะถูกปล่อยออกจากเอนไซม์

การรวมกันของเอนไซม์และสารทำความสะอาด

ในปัจจุบัน ฝุ่นละอองและคราบสกปรกพบได้มากมานในชีวิตประจำวันและหลาบรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกที่มาจากโปรตีน ไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรต สำหรับการทำความสะอาดโดยทั่วไปแล้ว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมาใช้ในการทำความสะอาด ซึ่งการทำความสะอาดแต่ละครั้งต้องใช้ความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า อุณหภูมิที่สูง(ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส)มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรก เพราะอุณหภูมิที่สูงจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของสิ่งสกปรกให้สามารถหลุดออกได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมาย

วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การนำเอนไซม์มาร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

  • เมื่อเอนไซม์รวมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อุณหภูมิต่ำ(25-30 องศาเซลเซียส)ได้ ซึ่งทำให้ใช้เวลาที่สั้นลงและลดการใช้แรงงาน
  • ช่วยลดระยะเวลาในการแช่อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผสมเอนไซม์สามารถย่อยสลายคราบโปรตีน คาร์โบไฮเดตรและไขมันจากคราบสกปรก เช่นคราบเลือด คราบนม คราบไขมันจากเนื้อเยื่อ เป็นต้น
  • มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ผสมเอนไซม์ ทั้งในแง่ของการทำความสะอาด อุณหภูมิที่ใช้ ระยะเวลาในการทำความสะอาดและค่าใช้จ่าย เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีเอนไซม์ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของบริษัท ไทยแอมเทค จำกัดนั้น เราได้เลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดซึ่งมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีประสิทธิภาพสูง จุดประสงค์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน

นอกจากนั้นเรายังเลือกใช้เอนไซม์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดและการขจัดคราบสกปรกต่างๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเราอีกด้วย