ซิตริกซ์-50 เอช | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องไตเทียม

ซิตริกซ์-50 เอช

น้ำยาฆ่าเชื้อแบบร้อนที่มีส่วนผสมของกรดซิตริก

ซิตริกซ์-50เอช เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกความเข้มข้นสูงซึ่งใช้สำหรับระบบการฆ่าเชื้อแบบจุ่มในน้ำร้อน

ซิตริกซ์-50เอช สามารถนำไปใช้งานด้วยอัตราการเจือจางที่มีค่าสูงและประหยัดมาก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก การฆ่าเชื้อ การชะล้าง และการขจัดแคลเซียมคาร์บอเนตในเครื่องไตเทียม
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ กรดซิตริก กรดมาลิก
คุณสมบัติของเหลว กรด
การเจือจาง 1+49, 1+24
ทางกายภาพ สีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 24 เดือนหลังจากวันที่ผลิต