แซนาไซด์-อาร์ 7 | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องไตเทียม

แซนาไซด์-อาร์ 7

น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก

แซนาไซด์-อาร์ 7 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ

เราสามารถนำเอาแซนาไซด์-อาร์ 7เพียงอย่างเดียวมาใช้แทนโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์และกรดอะซิติกสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก การฆ่าเชื้อ การชะล้าง และการขจัดแคลเซียมคารบ์อเนตในเครื่องไตเทียม
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ กรดเปอร์อะซิติก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก
คุณสมบัติของเหลว กรด
pH >1.0
ทางกายภาพ สารละลายไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 18 เดือนหลังจากวันที่ผลิต