แซนาไซด์-อาร์ 8 | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างอบฆ่าเชื้อสำหรับตัวกรองเลือด

แซนาไซด์-อาร์ 8

น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก

แซนาไซด์-อาร์ 8 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ

น้ำยาประเภทนี้จะเหนือกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปในด้านของความสามารถในการฆ่าเชื้อ การชำระล้าง และการยับยั้งแบคทีเรีย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำหรับการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือด
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ กรดเปอร์อะซิติก : 5.0%
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : 27%
คุณสมบัติของเหลว กรด
การเจือจาง 1+24-28 (3.5%-4.0%)
ทางกายภาพ สารละลายไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 18 เดือนหลังจากวันที่ผลิต