ท็อปไซม์ อีเอ็กซ์ | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ท็อปไซม์ อีเอ็กซ์

น้ำยาทำความสะอาด ชนิดมัลติเอมไซม์ 4 ชนิด

ท็อปไซม์ อีเอ็กซ์ เป็นน้ำยามัลติเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพการชะล้างสูง ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป สามารถใช้งานได้กับการล้างด้วยมือและเครื่องล้างอัตโนมัติส่วนผสมที่ใช้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีค่า pH เป็นกลาง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • สามารถใช้กับทั้งเครื่องล้างอัตโนมัติ(WD) เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) และการใช้มือล้าง (Manual) ได้อย่างดี
  • ค่า pH 7.8 เป็นกลาง ไม่ระคายเคือง
  • ไม่มีฟอง (Non Foaming)
  • มีประสิทธิภาพสูงในการล้างทำความสะอาดด้วย มัลติเอนไซม์ (Mutienzyme)
  • ช่วยยับยั้งการกัดกร่อนของเครื่องมือ
  • ออกแบบโดย บริษัท แอมเทค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการใช้ อัตราการเจือจาง,ปริมาณการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
WD 1:200-400,  2.5-5ml/L 40-60℃
Ultrasonic 1:100-200,  5-10ml/L 25-60℃
Manual 1:100-200,  5-10ml/L 25-60℃
ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทางการแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ เอนไซม์ (โปรเตส, ไลเปส, อะไมเลส,เซลลูเลส), สารยับยั้งการกัดกร่อน, สารลดแรงตึงผิว
pH 7.8
ฟอง ไม่มีฟอง
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 2 ปีหลังจากวันที่ผลิตและ 24 ชั่วโมงหลังจากผสม