แซนาไซด์-อาร์ 7 | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์โรงงาน

แซนาไซด์-อาร์ 7

แซนาไซด์-อาร์ 7 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดโดยเฉพาะ

เราสามารถนำเอาแซนาไซด์-อาร์ 7เพียงอย่างเดียวมาใช้แทนโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์และกรดอะซิติกสำหรับเครื่องไตเทียมและการล้างอบฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดได้ 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก การฆ่าเชื้อ การชะล้าง และการขจัดแคลเซียมคาร์บอเนตในเครื่องไตเทียม
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ กรดเปอร์อะซิติก : 4.5%
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดอะซิติก
คุณสมบัติของเหลว กรด
pH >1.0
ทางกายภาพ สารละลายไม่มีสี
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 18 เดือนหลังจากวันที่ผลิต