ท็อปไซม์ เอ็นอี | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ท็อปไซม์ เอ็นอี

น้ำยาทำความสะอาด ชนิดมัลติเอมไซม์ 4 ชนิด

ท็อปไซม์ เอ็นอี (ชนิดฟองน้อย) เป็นน้ำยามัลติเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพการชะล้างสูง ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคปเหมาะสำหรับการล้างด้วยมือ ส่วนผสมที่ใช้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีค่า pH เป็นกลาง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • เหมาะสำหรับการล้างด้วยมือ (Manual) ได้อย่างดี
  • ค่า pH 7.8 เป็นกลาง ไม่ระคายเคือง
  • มีฟองน้อย (Low Foaming)
  • มีประสิทธิภาพสูงในการล้างทำความสะอาดด้วย มัลติเอนไซม์ (Mutienzyme)
  • ช่วยยับยั้งการกัดกร่อนของเครื่องมือ
  • ออกแบบโดย บริษัท แอมเทค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการใช้ อัตราการเจือจาง,ปริมาณการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Ultrasonic 1:100-200,  5-10ml/L 25-60℃
Manual 1:100-200,  5-10ml/L 25-60℃
ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทางการแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก น้ำยาล้างทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ เอนไซม์ 4 ชนิด (โปรเตส, ไลเปส, อะไมเลส,เซลลูเลส), สารยับยั้งการกัดกร่อน, สารลดแรงตึงผิว
pH 7.8
ฟอง มีฟองน้อย
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 2 ปีหลังจากวันที่ผลิตและ 24 ชั่วโมงหลังจากผสม