ท็อปไซม์ เอ็มเอ | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

ท็อปไซม์ เอ็มเอ

สารชะล้างแบบเอนไซม์ที่เป็นด่างเล็กน้อย

ท็อปไซม์ เอ็มเอ เป็นสารชะล้างแบบเอนไซม์/เป็นด่างเล็กน้อย มีความสามารถในการชะล้างที่ดีเยี่ยมเนื่องจากความเป็นด่าง  สามารถใช้งานได้หลายประเภทมีอัตราการกัดกร่อนต่ำ
ใช้ได้กับเครื่องล้างทุกชนิดและการล้างด้วยมือ

   

วิธีการใช้ ปริมานการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Washer-disinfector 3-10ml/L *40-60℃
Ultrasonic-machine 5-20ml/L *25-40℃
Manual cleaning 5-20ml/L *25-40℃
ผู้ใช้สามารปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ สารลดแรงตึงผิว, เอนไซม์ (โปรเตส), ยับยั้งการกัดกร่อน
pH 9.4
ฟอง ฟองน้อย
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา มีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่ผลิต