ท็อปไซม์ เอ็มเอ | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ท็อปไซม์ เอ็มเอ

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์ชนิดเป็นด่างอ่อน

ท็อปไซม์ เอ็มเอ เป็นสารชะล้างแบบเอนไซม์/เป็นด่างอ่อน มีความสามารถในการชะล้างที่ดีเยี่ยมเนื่องจากความเป็นด่าง  สามารถใช้งานได้หลายประเภทมีอัตราการกัดกร่อนต่ำ
เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างอัตโนมัติทุกชนิด

 

วิธีการใช้ ปริมานการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Washer-disinfector 3-10ml/L *40-60℃
Ultrasonic-machine 5-20ml/L *25-60℃
ผู้ใช้สามารปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ เอนไซม์ (โปรเตส), สารยับยั้งการกัดกร่อน, สารลดแรงตึงผิว,
pH 9.4 (ด่างอ่อน)
ฟอง ไม่มีฟอง
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา มีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่ผลิต