ท็อปไซม์ | Thai Amtec

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

ท็อปไซม์

สารชะล้างที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์หลายชนิด

ท็อปไซม์ เป็นน้ำยามัลติเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพการชะล้างสูง ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป

ท็อปไซม์เป็นสารชะล้างที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์หลายชนิดซึ่งเหมาะต่อการทำความสะอาดด้วยมือเป็นอย่างยิ่ง มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ป้องกันการสะสมของกากโปรตีน กำจัดไบโอฟิล์มได้ สามารถใช้กับวัสดุได้หลายประเภทเนื่องจากมีค่าpH เป็นกลาง

   

วิธีการใช้
ปริมานการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Washer-disinfector 2.5-5ml/L *40-60℃
Ultrasonic-machine 5-10ml/L *25-40℃
Manual cleaning 5-10ml/L *25-40℃
ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทางการแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ กล้องส่องแบบโค้งงอได้
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ เอนไซม์ (โปรเตส, ไลเปส, อะไมเลส), ยับยั้งการกัดกร่อน
pH 7.8
ฟอง ฟองน้อย
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 2 ปีหลังจากวันที่ผลิต