ท็อปไซม์ | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ท็อปไซม์

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดเอนไซม์

ท็อปไซม์ เป็นน้ำยาล้างชนิดเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพการ ในการใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป

ท็อปไซม์เป็นสารทำความสะอาดที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ 3 ชนิด ซึ่งเหมาะต่อการทำความสะอาดด้วยมือเป็นอย่างยิ่ง สามารถใช้กับวัสดุได้หลายประเภทเนื่องจากมีค่าpH เป็นกลาง

 

วิธีการใช้
ปริมานการเจือจาง อุณหภูมิน้ำ
Washer-disinfector 2.5-5ml/L *40-60℃
Ultrasonic-machine 5-10ml/L *25-40℃
Manual cleaning 5-10ml/L *25-40℃
ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำหรือปริมาณการเจือจางได้ ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของเครื่องมือทางการแพทย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และกล้องเอ็นโดสโคป
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ เอนไซม์ 3 ชนิด (โปรเตส, ไลเปส, อะไมเลส), สารยับยั้งการกัดกร่อน, สารให้ความคงตัว
pH 7.8
ฟอง ไม่มีฟอง
แกลลอน / ถัง 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 2 ปีหลังจากวันที่ผลิต