แซนาไซด์ | Thai Amtec Co., Ltd.

ทุกวันนี้ เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยใช้ทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะจากตลาดประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์โรงงาน

แซนาไซด์

แซนาไซด์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก

กรดเปอร์อะซิติกใช้ในโรงงานอาหารซึ่งถูกใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดและเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ

แซนาไซด์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเย็นที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องไตเทียมโดยเฉพาะ

น้ำยาประเภทนี้จะเหนือกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปในด้านของความสามารถในการฆ่าเชื้อ การชำระล้าง การฟอกสนิม และการยับยั้งแบคทีเรีย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การใช้งานโดยหลัก สารชะล้างสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ การฆ่าเชื้อ, การชะล้างและการกำจัดสนิมสำหรับอุปกรณ์หรือท่อของโรงงานอาหาร
คุณสมบัติของเหลว กรด
pH 1.2-1.5
ทางกายภาพ สารละลายไม่มีสี
ทางกายภาพ 5 ลิตร
อายุการเก็บรักษา 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิต